Dialogportalen

Välkommen till Trollhättans Stads nya dialogverktyg!


Under fliken "Aktuella projekt" i listan till vänster finner du de lekplatser vi planerar att bygga om. Med det här verktyget ges möjlighet för dig att vara med och påverka hur du önskar att dem ska se ut!

När du går in på sidan för en utav lekplatserna så kommer du att få upp en karta och en lista med olika lekredskap. Genom att dra in och placera lekredskap på kartan kan du prioritera vilka lekredskap du helst vill ha på lekplatsen. Varje lekredskaps kostnad dras bort ifrån lekplatsens totala budget. Så du får prioritera både med ytan och budgeten.

För att komma igång behöver du inloggningsuppgifter, har du inga så kan du registrera dig på knappen längst upp till höger på denna sida.

Glöm inte bort att spara och skicka in ditt förslag, så att du är med och berättar hur just du vill att lekplatsen ska se ut!